Què necessiten les plantes?

AIGUA AIRE ALIMENTACIÓ

Comentaris