ESTUDIAR!!!

ELS OSSOS


A l'interior del nostre cos hi ha els ossos. Tots els ossos junts formen l'esquelet.

Els ossor són durs i rígids. Serveixen per donar forma al cos i per protegir les parts delicades, com el cervell o el cor.





¨




Comentaris