i ara... a segon!!! NORMES DE CICLE

Benvingudes families i alumnes!!! Ja som a segon!!!

Recordem:


NORMES DE CICLE


-És important que els alumnes assisteixin a classe diàriament (matí i tarda) . Cal justificar les absències.

-Preguem puntualitat a les entrades i sortides.

-A les sortides, els pares/mares, esperaran als alumnes a la pista de l’escola en un lloc visible pels mestres.

-Les fileres per entrar es formen a les pistes dels grans.

-S’ha d’utilitzar l’agenda per qualsevol tipus de comunicació o concretar hora de visita.

-Els comunicats han de ser signats per tenir constància de que han estat rebuts.

-Els pares no han de pujar a les classes. Per qualsevol incidència han d’utilitzar l’agenda o dirigir-se a consergeria.

-Les sortides de classe per a anar al lavabo es procurarà que es facin a l’horari del pati.

-L’esmorzar recomenat: entrepans i fruites. Cal portar l'esmorzar en un embolcall reciclable (carmanyola, boc'n'roll...). No alumini!!!

-Es pot portar una ampolla petita d’aigua dins d’una bossa de plàstic al maletí. L'única beguda permesa a l'escola és l'aigua. 

-No es permet portar sucs, batus, begudes refrescants, xiclets ni llaminadures a l’escola.

-Deixem les joguines personal a casa

-Per educació física cal portar el xandall de l’escola i sabates esportives. A segon fem E.F. dilluns i dimecres a la tarda.

-Per plàstica i tallers han de portar una bata o samarreta gran.

-Els llibres de text, normalment es quedaran a les classes, per això no cal portar motxilles, els alumnes només han de portar una carpeta de nanses (portafolis). Puntualment els portaran per estudiar.

-El material de classe és col•lectiu i es proporcionarà a l’aula. 

- Per mesures higièniques cal dur: tres rotllos de paper de cuina, dues capses de mocadors de paper i dos paquets de tovalloletes humides.

- Tot allò que portin (roba, carmanyola...) ha d'estar marcat.

-A les sortides cal portar el xandall de l’escola.

-És necessari que s’actualitzin els telèfons per cas d’emergència i omplir la primera plana de l’agenda amb  les dades personals.

-Els llibres han d’estar folrats i amb el nom de l’alumne/a en una etiqueta col•locada a la part superior dreta de la tapa per evitar pèrdues i facilitar el repartiment.

-Es donaran tres informes anuals, un per cada trimestre.

Moltes gràcies

Comentaris