A multiplicar!!!

Si!!! Ja són les taules a les classes de segon!!! Divendres 29 ja haurem de memoritzar la del 2, i cada setmana més!!! Uiiiiiiiiiiiiiiii

Per que sigui més fàcil tenim molts videos divertits:

Video en català (RAP)


http://clic.xtec.cat/projects/tablamul/jclic/tablamul.jclic.zip

Comentaris