Perill al volant

Primer assaig al volant. Quin perill!
Què vol dir STOP?

Comentaris